Jak właściwie dobrać pojemność zbiornika betonowego na szambo?

Jak właściwie dobrać pojemność zbiornika betonowego na szambo?

W każdym gospodarstwie domowym powstają ścieki – nie da się tego uniknąć. Dlatego też prędzej czy później inwestorzy, właściciele posesji, mieszkańcy będą musieli zmierzyć się z problemem pozbywania się ich w optymalny sposób. Jeżeli nie możemy skorzystać z istniejącej sieci kanalizacyjnej, najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście budowa szamba. Aby jego eksploatacja była opłacalna oraz wygodna, należy przede wszystkim zastanowić się, jaką wielkość powinno mieć oraz ile komór będzie posiadać.

Po pierwsze, warto dowiedzieć się, czy działające w okolicy firmy, które zajmują się opróżnianiem zbiorników betonowych, wyceniają swoje usługi według ilości pobranych ścieków lub za pojedynczy kurs. Z reguły większość właścicieli wozów asenizacyjnych nalicza opłatę właśnie za jednorazowy przyjazd i wypompowanie zanieczyszczeń. Dobrze będzie więc sprawdzić, jakimi pojemnościami dysponują miejscowe przedsiębiorstwa – obecnie szambiarki są w stanie odebrać nawet 25 metrów sześciennych nieczystości. Z tego też względu warto pomyśleć o wielkości szamba dostosowanej do możliwości wozu, który będzie je odbierał z naszej posesji, aby podczas jednego kursu betonowy zbiornik w całości został opróżniony, a wóz napełnił swój w jak największym stopniu. Ewentualnie można ustalić wielkość szamba na zasadzie wielokrotności pojemności szambiarki, dzięki czemu nie będziemy płacić pełnej kwoty za częściowe wypełnienie samochodu.

Naturalnie, bardzo ważne jest także to, ile osób zamieszkuje gospodarstwo domowe. Stosując dane szacunkowe, można wyjść z założenia, że każdy mieszkaniec w okresie 24 godzin wytworzy ok. 150l nieczystości. Jest to wartość szacunkowa, którą należy zmienić, jeśli w domu znajduje się np. sauna, basen, jacuzzi czy zmywarka. Przy wyliczaniu warto też wziąć pod uwagę przyzwyczajenia domowników oraz obecność małych dzieci i zwierząt.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkują dwie rodziny albo jedna bardzo duża, można pomyśleć o zamontowaniu zbiornika dwu- lub wielokomorowego. Jest to jednak rozwiązanie niosące za sobą większe obciążenia finansowe. Należy także pamiętać, że standardowy zbiornik jednokomorowy musi być opróżniany regularnie, najlepiej co 10 do 14 dni – jakiekolwiek zalegające przez dłuższy czas nieczystości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Jeżeli po jakimś czasie zauważymy, że szambo, które wybraliśmy jest za małe na nasze potrzeby, w każdej chwili możemy je rozbudować i powiększyć. Gdy nie mamy pewności, jaka pojemność będzie optymalna, zawsze lepiej jest zamówić nieco większy zbiornik niż za mały. W tym drugim przypadku nieczystości mogą się z niego wydostać i skazić teren.

Podsumowując – jeśli uwzględnimy wszystkie wyżej wymienione czynniki i wykonamy proste obliczenia, z łatwością określimy, jakiej pojemności szambo będzie właściwe dla naszego gospodarstwa domowego. Warto tę decyzję podjąć po przeprowadzeniu gruntownej analizy, ponieważ jej konsekwencje odczujemy w codziennym życiu. Można także zwrócić się o pomoc do fachowców, którzy po uzyskaniu wszystkich informacji, zaproponują nam zbudowanie szamba o pojemności idealnie dostosowanej do potrzeb posesji.

Jakie szambo wybrać do domu jednorodzinnego?

Jakie szambo wybrać do domu jednorodzinnego?

Własny dom z dala od zgiełku miasta to marzenie wielu osób. Jednak często związane jest to z faktem, że cicha okolica nie posiada możliwości przyłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wtedy właściciel staje przed odpowiedzią na pytanie, jakie szambo do domu jednorodzinnego wybrać, aby jego eksploatacja była tania, a sam zbiornik spełniał wszystkie wymogi prawa i był wydajny.

Najpierw wybierzmy odpowiedni materiał – szambo przydomowe może być wykonane z plastiku lub wysokiej jakości betonu. Zdecydowanie polecamy zastosowanie tego drugiego rozwiązania. Beton ma doskonałe parametry odpornościowe, jest szczelny i długowieczny. Natomiast plastik może się odkształcać, a nawet zniszczyć pod naporem ciężaru ziemi.

Następną decyzją, jaką musimy podjąć jest wybór pomiędzy szambem jednokomorowym lub dwukomorowym. Zbiornik z więcej niż jedną komorą jest droższy w zamontowaniu, jednak w dłuższym okresie może przynieść realne oszczędności. Dwie komory gromadzą ścieki o różnej konsystencji i wpływają na przyspieszenie rozkładu stałych zanieczyszczeń. Skutkiem tego szambo opróżniamy znacznie rzadziej. W tym przypadku najlepiej rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw, aby zastanowić się, czy takie rozwiązanie będzie miało sens, zwłaszcza jeśli nasza posesja nie ma dużej powierzchni.

Trzeba także pomyśleć o odpowiedniej lokalizacji zbiornika. Wiele ograniczeń nakładają przepisy prawa, nakazujące umiejscowienie szamba w określonej minimalnej odległości od okien, drzwi, granicy działki czy studni, z której gospodarstwo domowe czerpie wodę do picia. Dobrym pomysłem może być wykonanie przewodu ze złączką do opróżniania, która zamontowana zostanie w ogrodzeniu. W ten sposób wóz asenizacyjny będzie mógł w szybki i łatwy sposób wypompować ścieki ze zbiornika.

Niezwykle istotną kwestią jest pojemność szamba w domu jednorodzinnym. To prawdopodobnie najważniejsza decyzja, jaką podejmiemy przy wyborze zbiornika na nieczystości. Wiele zależy tutaj od liczby osób mieszkających w budynku. Statystycznie przyjmuje się, że rodzina składająca się z 4 osób przez miesiąc produkuje nieczystości o pojemności od 8 do 10 m sześciennych. Ta wielkość oczywiście może ulec zmianie, jeśli w domu mieszkają małe dzieci lub znajdują się urządzenia wpływające na zwiększenie bądź zmniejszenie zużycia wody. Standardowo zamontowane szambo w domu należy opróżniać co dwa tygodnie, okres ten waha się przeważnie od 10 do 14 dni. Pod uwagę warto też wziąć możliwości działających w danej miejscowości firm zajmujących się odbieraniem nieczystości. W przypadku gdy wóz asenizacyjny będzie w stanie wybrać wszystkie ścieki za jednym razem, oszczędzimy na dodatkowych kursach. Najlepszym rozwiązaniem, jeżeli budujemy szambo na określony wymiar, jest zatem dopasowanie jego pojemności do wielkości zbiornika na szambiarce. Nie wolno zapomnieć, że poziom ścieków nigdy nie może dosięgnąć wylotu rury kanalizacyjnej. Jeśli tak się stanie, nieczystości zaczną cofać się w stronę budynku.

Obowiązujące przepisy dotyczące szamb

Obowiązujące przepisy dotyczące szamb

Szambo betonowe bardzo często jest jedynym i najlepszym rozwiązaniem dla właścicieli działek, posesji czy hoteli zlokalizowanych w rejonie, gdzie nie ma kanalizacji. Kluczowe decyzje, takie jak wielkość zbiornika i jego umiejscowienie, muszą być podjęte jeszcze przed rozpoczęciem budowy, na etapie planowania. W przypadku gdy potrzeba posiadania zbiornika na nieczystości pojawi się po zakończeniu budowy, trzeba będzie zgłosić ją do odpowiedniego urzędu.

Dotyczące budowy szamba przydomowego przepisy stanowią jasno, że jeśli nie ma możliwości przyłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej, inwestor musi zainstalować na terenie bezodpływowy zbiornik bądź przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Normy, które taka oczyszczalnia powinna spełnić, także zostały określone konkretnymi artykułami. Jeśli właściciel nie dopilnuje obowiązku, odpowiednia jednostka – wójt, prezydent miasta, burmistrz – może nakazać zamontowanie na terenie posesji zbiornika lub oczyszczalni.

Związane z budową szamba przepisy wskazują także, że kilka budynków może być przyłączonych do jednego zbiornika, o ile położone są na tej samej działce i należą do jednej osoby. Posesja jest tu rozumiana jako działka budowlana, a nie geodezyjna.

Jeżeli chodzi o budowę szamba na działce rekreacyjnej przepisy określają, że odległość zarówno pokrywy, jak i wylotów wentylacyjnych od okien czy drzwi, powinna wynosić co najmniej 5 m, a także przynajmniej 2 m od granicy działki czy drogi. Inną ważną kwestią jest odległość od studni z wodą pitną. Zgodnie z przepisami szambo na działce może znajdować się nie bliżej niż 15 m od niej.

Dotyczące usytuowania szamba przepisy wspominają o minimalnej odległości zbiornika od rurociągów z wodą i gazem, wynoszącej 1,5 m, a także odległości co najmniej 0,8 m od przewodów elektrycznych.

Ponadto w kwestii budowy szamba, przepisy wskazują, iż pojemnik o objętości do 10 m sześciennych wymaga jedynie zgłoszenia w gminie, natomiast większy oznacza nakaz otrzymania pozwolenia na budowę. Wykonane zgodnie z prawem szambo musi mieć ściany oraz dno całkowicie szczelne i być przykryte klapą, w której znajdzie się zamykany otwór, umożliwiający wypompowanie nieczystości. Odpowietrzenie powinno znajdować się na wysokości co najmniej pół metra nad poziomem gruntu.

Nie istnieją jednoznaczne, odnoszące się do wielkości szamba przepisy. Obowiązkiem właściciela jest dobranie takiego zbiornika, aby nieczystości nie wydostały się na teren i nie przeniknęły do gruntu. Pojemność w tym wypadku zależy od wielu czynników, takich jak liczba osób w gospodarstwie domowym, nawyki związane z używaniem wody i wiele innych.

Jeśli chodzi o określające budowę szamba ekologicznego przepisy, to zawarte w nich artykuły stwierdzają, że przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości mniejszej niż 7,5 m sześciennych na dobę nie potrzebują pozwolenia na budowę. W takim wypadku wystarczy zgłosić zamiar wybudowania obiektu odpowiedniemu organowi. Ponadto przepisy precyzują, że jeśli na działce istnieje możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, nie może na niej działać przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Jak zamontować szambo?

Jak zamontować szambo?

W każdym domu, sklepie, hotelu czy budynku użyteczności publicznej musi być zainstalowany w pełni sprawny, funkcjonalny system odprowadzania ścieków. W wielu miejscach, zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia kanalizacji, mieszkańcy posesji wybierają jedno- lub wielokomorowe szamba. Te bezodpływowe zbiorniki są łatwe i stosunkowo niedrogie w montażu i da się je umieścić praktycznie na każdym rodzaju terenu. Na samym początku warto podjąć decyzję o wielkości szamba. Wszystko zależy od tego, ile osób mieszka w domu i ile wody wykorzystują. Tutaj rachunek jest prosty – im więcej wody zużywamy, tym szybciej szambo będzie pełne i tym częściej będziemy musieli je opróżniać. Warto więc kierować się rozsądną kalkulacją.

Jak obliczyć pojemność zbiornika na szambo (V)? Należy pomnożyć trzy wartości – czas, w jakim ścieki znajdują się w zbiorniku (t), liczbę domowników w gospodarstwie (n) oraz zakładaną ilość ścieków, którą wytwarza każda z osób (q). Wynik przedstawia pojemność użytkową zbiornika w litrach.

Wzór:

V = t*n*q

Przykład:

Przyjmijmy, że rodzina zamieszkująca dom składa się z 5 osób (n), a każda z nich zużywa ok. 120 l wody na dobę (q). Zbiornik jest natomiast opróżniany co siedem dni, przy uwzględnieniu dwóch dni rezerwy (t).

Obliczenia:

V = 9*5*120 = 5400 l (5,4 m3)

O czym należy pamiętać podczas montażu i eksploatacji zbiornika bezodpływowego? Poziom ścieków w zbiorniku nie może sięgać powyżej wylotu rury kanalizacyjnej. W przeciwnym razie, ścieki będą się cofać w kierunku pomieszczeń z urządzeniami sanitarnymi.

Producent szamb betonowych

Jeżeli zdecydujemy się na betonowe szambo, w pierwszej kolejności należy się upewnić, że producent dołącza do niego pełną dokumentację: certyfikaty, atesty, a najlepiej aprobatę techniczną potwierdzającą szczelność produktu. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ szamba nieszczelne, ze słabej jakości materiałów będą przepuszczać nieczystości do gruntu, co może skutkować skażeniem wód gruntowych. Sytuacja okaże się nie tylko niebezpieczna dla zdrowia – przy okazji narażamy się na konflikt z prawem. Dobrej klasy beton to podstawa przy wyborze szamba. Dzisiaj producenci udzielają nawet 5 lat gwarancji na swoje produkty. Szambo betonowe montaż Przed instalacją trzeba zapoznać się z przepisami określającymi minimalne odległości, jakie należy zachować przy montażu szamba. Chodzi o bliskość studni, okien, drogi oraz granicy z sąsiadującą posesją. Warto też pamiętać, że korzenie drzew mogą uszkodzić ściany szamba, dlatego nie zaleca się instalacji blisko nich.

Jeśli na danym terenie nie ma sieci kanalizacyjnej i nie planuje się jej instalacji w najbliższym czasie, przy domach jednorodzinnych można postawić zbiorniki (szamba) na nieczystości ciekłe. W tym przypadku również istnieją pewne zastrzeżenia. Odległość wylotów wentylacji oraz pokryw zbiornika powinna wynosić:

– 5 metrów – od drzwi zewnętrznych i okien do pomieszczeń w domu (pokoi i kuchni);
– 2 metry – od drogi, ciągu pieszego lub granicy sąsiedniej działki (jeśli jednak na terenie obok znajdują się podobne urządzenia, szamba mogą być usytuowane w mniejszej odległości, pod warunkiem, że są zachowane wymagane odległości od pomieszczeń);