Szambo betonowe bardzo często jest jedynym i najlepszym rozwiązaniem dla właścicieli działek, posesji czy hoteli zlokalizowanych w rejonie, gdzie nie ma kanalizacji. Kluczowe decyzje, takie jak wielkość zbiornika i jego umiejscowienie, muszą być podjęte jeszcze przed rozpoczęciem budowy, na etapie planowania. W przypadku gdy potrzeba posiadania zbiornika na nieczystości pojawi się po zakończeniu budowy, trzeba będzie zgłosić ją do odpowiedniego urzędu.

Dotyczące budowy szamba przydomowego przepisy stanowią jasno, że jeśli nie ma możliwości przyłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej, inwestor musi zainstalować na terenie bezodpływowy zbiornik bądź przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Normy, które taka oczyszczalnia powinna spełnić, także zostały określone konkretnymi artykułami. Jeśli właściciel nie dopilnuje obowiązku, odpowiednia jednostka – wójt, prezydent miasta, burmistrz – może nakazać zamontowanie na terenie posesji zbiornika lub oczyszczalni.

Związane z budową szamba przepisy wskazują także, że kilka budynków może być przyłączonych do jednego zbiornika, o ile położone są na tej samej działce i należą do jednej osoby. Posesja jest tu rozumiana jako działka budowlana, a nie geodezyjna.

Jeżeli chodzi o budowę szamba na działce rekreacyjnej przepisy określają, że odległość zarówno pokrywy, jak i wylotów wentylacyjnych od okien czy drzwi, powinna wynosić co najmniej 5 m, a także przynajmniej 2 m od granicy działki czy drogi. Inną ważną kwestią jest odległość od studni z wodą pitną. Zgodnie z przepisami szambo na działce może znajdować się nie bliżej niż 15 m od niej.

Dotyczące usytuowania szamba przepisy wspominają o minimalnej odległości zbiornika od rurociągów z wodą i gazem, wynoszącej 1,5 m, a także odległości co najmniej 0,8 m od przewodów elektrycznych.

Ponadto w kwestii budowy szamba, przepisy wskazują, iż pojemnik o objętości do 10 m sześciennych wymaga jedynie zgłoszenia w gminie, natomiast większy oznacza nakaz otrzymania pozwolenia na budowę. Wykonane zgodnie z prawem szambo musi mieć ściany oraz dno całkowicie szczelne i być przykryte klapą, w której znajdzie się zamykany otwór, umożliwiający wypompowanie nieczystości. Odpowietrzenie powinno znajdować się na wysokości co najmniej pół metra nad poziomem gruntu.

Nie istnieją jednoznaczne, odnoszące się do wielkości szamba przepisy. Obowiązkiem właściciela jest dobranie takiego zbiornika, aby nieczystości nie wydostały się na teren i nie przeniknęły do gruntu. Pojemność w tym wypadku zależy od wielu czynników, takich jak liczba osób w gospodarstwie domowym, nawyki związane z używaniem wody i wiele innych.

Jeśli chodzi o określające budowę szamba ekologicznego przepisy, to zawarte w nich artykuły stwierdzają, że przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości mniejszej niż 7,5 m sześciennych na dobę nie potrzebują pozwolenia na budowę. W takim wypadku wystarczy zgłosić zamiar wybudowania obiektu odpowiedniemu organowi. Ponadto przepisy precyzują, że jeśli na działce istnieje możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, nie może na niej działać przydomowa oczyszczalnia ścieków.