Co to jest zbiornik na gnojowicę?

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej gnojowica może być stosowana jako nawóz naturalny, o ile ilość azotu w czystym składniku nie przekroczy 170 kg na 1 hektar użytków rolnych. Trzeba jednak magazynować ją w specjalnych budowlach. Standardowe zbiorniki na gnojowicę z reguły wykonuje się z dobrej jakości betonu oraz stali. Czasami zabezpiecza się je także powłoką z tworzywa sztucznego, co przeciwdziała korozji. Położenie zbiornika jest uregulowane przepisami prawa, które określają, w jakiej odległości od magazynów żywności, granic działki czy studni może się znajdować. Zbiorniki występują w wersji otwartej lub zamkniętej. Dach powinien być odporny na działanie promieni UV oraz substancji organicznych i chemicznych.

Gnojowica co to jest?

Jeżeli chcemy ustalić, czym jest gnojowica definicja okaże się bardzo prosta. Jest to mieszanka wody, resztek paszy i odchodów zwierząt gospodarskich pochodzących z chowu bezściółkowego. Wiele osób zastanawia się także nad ważną kwestią, a mianowicie gnojowica a gnojówka – jakie są różnice między tymi nawozami? Przede wszystkim ta ostatnia jest dużo bardziej płynna, ponieważ składa się głównie z moczu, podczas gdy gnojowica zawiera w sobie kał oraz mocz.
Kolejne, często poruszane zagadnienie stanowi porównanie – gnojowica a obornik. Obornik, podobnie jak gnojowica, składa się z płynnych i stałych odchodów zwierząt, jednak elementem dodatkowym, który w nim występuje jest ściółka. Jakość składników w tych trzech nawozach zależy od bardzo wielu czynników, takich jak gatunek zwierząt, sposób karmienia, ilość ściółki oraz czas magazynowania nawozu.

Ile kosztuje zbiornik na gnojowicę?

Koszt wybudowania takiej budowli zależy od tego, jak duży ma być obiekt. Nie bez znaczenia jest też decyzja o tym, czy ma być zadaszony, czy nie. Największa część ceny sprowadza się do kosztów samych materiałów, czyli betonu. W przypadku takiego zbiornika należy wykorzystać wysokiej klasy (przynajmniej C16/20) szczelny beton, aby nie narazić się na skażenie gruntu. Jeżeli więc chodzi o zbiornik na gnojowicę cena jest łatwa do wyliczenia, wystarczy że znamy dokładne wymiary budowli. Do tego dochodzi jeszcze wykonanie projektu i robocizna, a także koszty ewentualnych materiałów dodatkowych.

Jak duży zbiornik na gnojowicę?

Wielkość zbiornika na gnojowicę powinna być taka, aby można było magazynować nawóz przez 6 miesięcy, a dokładnie przez 182 dni. Jego rozmiar zależy od tzw. DJP, czyli Dużych Jednostek Przeliczeniowych. Są to umowne jednostki określające liczebność zwierząt hodowlanych. W Polsce 1 DJP odpowiada jednej krowie ważącej 500 kg. Przyjmuje się więc, że dobowa produkcja gnojowicy na 1 DJP równa się 55 dm3. Po pomnożeniu liczby dni przez dzienną produkcję nawozu, należy jeszcze dodać około 10% rezerwy i tak otrzymany wynik może posłużyć do obliczenia wielkości zbiornika. W momencie gdy pojemność budowli przekracza 25 m3, należy zdobyć pozwolenie na budowę od właściwych organów samorządowych. Podczas składania wniosku o wystawienie dokumentu trzeba załączyć gotowy projekt budowlany.

Zbiornik na gnojownicę