Szamba betonowe - pytania i odpowiedzi

Jak odpowiednio zaplanować umiejscowienie szamba?

Jeśli chodzi przestrzeń pod przyszłe szambo, wszelkie najistotniejsze, konieczne do spełnienia wymogi regulują przepisy prawne. Jest to oczywiście w pewnym stopniu ograniczenie, jednak przy okazji pozwala właścicielowi działki zaoszczędzić sobie ewentualnych kłopotów wynikających z wybrania nieodpowiedniego miejsca pod szambo.
Spośród najważniejszych tego typu wymogów wymienić można zatem:
• konieczność posiadania co najmniej 3 metrów odstępu od drzew, większych roślin oraz domu,
• przymus zachowania przynajmniej 2-metrowej odległości konstrukcji szamba od zewnętrznych krawędzi działki,
• brak możliwości budowy szamba w bliskim sąsiedztwie już istniejących struktur rurociągowych, gazowych, energetycznych oraz telekomunikacyjnych.
Ponadto warto także wiedzieć, iż w przypadku mniejszej działki, w ramach której ciężko spełnić powyższe wymagania, istnieje również możliwość zbudowania w jej obrębie szamba bezodpływowego.

Jak właściwie dobrać pojemność zbiornika betonowego?

Zbiorniki na szambo betonowe mogą się od siebie różnić pojemnością, a ich dopasowanie zależy od kilku czynników:

  • Częstotliwość opróżniania szamba,
  • Zużycie wody w okresie przed opróżnieniem,
  • Liczba mieszkańców w budynku,
  • Wielkość budynku,
  • Pojemność wozu asenizacyjnego.

Uwzględnienie tych wszystkich czynników pozwoli na określenie jak duża powinna być pojemność zbiornika.

Specyfika szamba w obrębie obszarów podmokłych

Jeśli działka, na której planujemy umieścić szambo cechuje się dużą wilgotnością, czynności montażowe powinny uwzględniać dodatkowe czynniki, które pozwalają na lepszą ochronę zbiornika przed wodą. W zależności od konkretnych uwarunkowań terenu można m.in.:
• wzmocnić grunt przed osuwaniem,
• umiejscowić zbiornik głębiej,
• do zasypania szamba skorzystać także ze specjalnej, dodatkowej mieszanki cementowej.

Jak należy przeprowadzić wykop pod szambo?

Pierwszą z istotnych spraw przy tworzeniu przestrzeni pod szambo jest dokonanie montażu zbiornika nie później, niż w odstępie jednego dnia od powstania tegoż wykopu. Dla najbardziej optymalnego efektu rekomendujemy rozpoczęcie pracy w tym zakresie na około trzy godziny przed właściwym montowaniem szamba. Rozwiązanie to pozwoli zminimalizować ryzyko pojawienia się w międzyczasie deszczu, który mógłby istotnie zdeformować kształt oraz głębokość przestrzeni pod zbiornik lub ją zalać, utrudniając wszelkie dalsze czynności montażowe.
Co więcej, zalecamy również wykonywać wykopy pod szamba przy zastosowaniu koparki, dzięki której całe zadanie możliwe jest zwykle do przeprowadzenia w ciągu godziny i bez ryzyka natrafienia na trudne do pokonania przeszkody, które z pewnością miałyby miejsce przy pracy manualnej.
Z dodatkowych ważnych aspektów należy również pamiętać o zachowaniu odpowiedniego marginesu przestrzeni pod danej wielkości zbiornik. Aby zapewnić ekipie budowlanej w miarę swobodny montaż oraz możliwość doprowadzenia koniecznych przewodów, należy zachować nadwyżkę wynoszącą co najmniej pół metra w stosunku do poszczególnych wymiarów konstrukcji szamba.

Procedura doprowadzania przewodów do szamba

Całą czynność w tym zakresie należy bardzo skrupulatnie zaplanować przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych. Właściwe przygotowanie całej procedury pozwala bowiem uniknąć powstawania zatorów, które mogłyby w przyszłości wystąpić na skutek przekroczenia rekomendowanego współczynnika spadku orurowania konstrukcji. Dla optymalnego efektu zaleca się spadek nie większy niż 2% w obrębie 1-metrowego odcinak przewodów, mając przy tym na uwadze, że przekroczenie 15% spadku wiązać się będzie niemal na pewno z wystąpieniem zatoru.

Ile czasu musi upłynąć od momentu dokonania montażu szamba do rozpoczęcia jego użytkowania?

Jeśli cała struktura szamba przeszła testy szczelności oraz sprawdzono poprawność zamontowania jej przewodów do sieci domowej, natychmiast można korzystać z kanalizacji.

Czy szambo można umieścić pod terenem przeznaczonym na podjazd?

Jak najbardziej, o ile nie będzie się to wiązać z nie spełnieniem któregoś z omawianych wcześniej wymogów formalnych (tj. zachowania odstępu od budynków, dużych roślin oraz już istniejących instalacji).
W takich przypadkach należy jednak skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia struktury szamba, które uzyskuje się za pośrednictwem specjalnej płyty, zwiększającej o kilka ton tolerowany przez konstrukcję szamba udźwig.

Szambo betonowe czy plastikowe – które wybrać?

Zdecydowanie bardziej zalecamy korzystanie z szamb betonowych, z dwóch podstawowych powodów – po pierwsze gwarantują niższą cenę, a po drugie mają lepsze właściwości. Szamba betonowe cechują się dużo większą odpornością na nacisk wywierany przez glebę oraz obiekty na jej powierzchni (co ma wyjątkowo duże znaczenie szczególnie po opróżnieniu zbiornika), a ponadto – w przeciwieństwie do plastikowych odpowiedników – zachowują stabilną pozycję nawet w obrębie obszarów z wysokim poziomem wód gruntowych.

Szambo jednokomorowe czy dwukomorowe?

Niestety nie da jednoznacznie określić, czy lepszym rozwiązaniem będzie szambo jedno czy dwukomorowe, ponieważ obie opcje niosą za sobą odmienne zalety, często zależne od uwarunkowań występujących w obrębie działki. Co do zasady, warto wiedzieć, że szamba dwukomorowe zapewniają oszczędność kosztów, ponieważ – dzięki większej powierzchni, osobnym zbiornikom na ścieki o różnej konsystencji i możliwości przyspieszania rozkładu zanieczyszczeń stałych – wymagają rzadszego opróżniania. Należy zaznaczyć przy tym jednak, że ich montaż jest droższy, a przy tym może być istotnie utrudniony lub wręcz niemożliwy do wykonania ze względu na niewielki rozmiar działki.

Jaka powinna być wielkość zbiornika w szambie?

Wymaganą pojemność szamba należy szacować na podstawie ilości ścieków generowanych przez dany obiekt. Najczęściej zakłada się, że ilość zużywanej w ciągu dwóch tygodni wody przypadającej na jednego domownika nie przekracza 150 litrów. Warto także wziąć pod uwagę pojemność samego pojazdu, który będzie odbierać od nas nieczystości, aby uniknąć problemu z pozbywaniem się ścieków w przyszłości.

Dodatkowo, pragniemy również zaznaczyć, że jeśli chodzi o szamba betonowe forum czy też tego typu poradniki internetowe, nie zawsze pozwalają na znalezienie właściwego rozwiązania. Przed przeprowadzeniem całej inwestycji, w celu uniknięcia kosztownych i trudnych do naprawienia błędów, zawsze zalecamy zatem kontakt z wyspecjalizowanymi w tym zakresie pracownikami naszej firmy.

Dlaczego warto wyposażyć się w zbiornik na wodę deszczową?

Rozwiązanie to pozwala oszczędzić wodę, którą można wykorzystać do pielęgnacji ogrodu, mycia samochodu oraz wszelkich innych czynności, zależenie od indywidualnego zapotrzebowania.
Otrzymałeś ofertę od konkurencji? Zadzwoń do nas!
Dostaniesz lepszą cenę!
tel.511 290 559
tel.797 422 825
szamba betonowe z atestem