W każdym domu, sklepie, hotelu czy budynku użyteczności publicznej musi być zainstalowany w pełni sprawny, funkcjonalny system odprowadzania ścieków. W wielu miejscach, zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia kanalizacji, mieszkańcy posesji wybierają jedno- lub wielokomorowe szamba. Te bezodpływowe zbiorniki są łatwe i stosunkowo niedrogie w montażu i da się je umieścić praktycznie na każdym rodzaju terenu. Na samym początku warto podjąć decyzję o wielkości szamba. Wszystko zależy od tego, ile osób mieszka w domu i ile wody wykorzystują. Tutaj rachunek jest prosty – im więcej wody zużywamy, tym szybciej szambo będzie pełne i tym częściej będziemy musieli je opróżniać. Warto więc kierować się rozsądną kalkulacją.

Jak obliczyć pojemność zbiornika na szambo (V)? Należy pomnożyć trzy wartości – czas, w jakim ścieki znajdują się w zbiorniku (t), liczbę domowników w gospodarstwie (n) oraz zakładaną ilość ścieków, którą wytwarza każda z osób (q). Wynik przedstawia pojemność użytkową zbiornika w litrach.

Wzór:

V = t*n*q

Przykład:

Przyjmijmy, że rodzina zamieszkująca dom składa się z 5 osób (n), a każda z nich zużywa ok. 120 l wody na dobę (q). Zbiornik jest natomiast opróżniany co siedem dni, przy uwzględnieniu dwóch dni rezerwy (t).

Obliczenia:

V = 9*5*120 = 5400 l (5,4 m3)

O czym należy pamiętać podczas montażu i eksploatacji zbiornika bezodpływowego? Poziom ścieków w zbiorniku nie może sięgać powyżej wylotu rury kanalizacyjnej. W przeciwnym razie, ścieki będą się cofać w kierunku pomieszczeń z urządzeniami sanitarnymi.

Producent szamb betonowych

Jeżeli zdecydujemy się na betonowe szambo, w pierwszej kolejności należy się upewnić, że producent dołącza do niego pełną dokumentację: certyfikaty, atesty, a najlepiej aprobatę techniczną potwierdzającą szczelność produktu. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ szamba nieszczelne, ze słabej jakości materiałów będą przepuszczać nieczystości do gruntu, co może skutkować skażeniem wód gruntowych. Sytuacja okaże się nie tylko niebezpieczna dla zdrowia – przy okazji narażamy się na konflikt z prawem. Dobrej klasy beton to podstawa przy wyborze szamba. Dzisiaj producenci udzielają nawet 5 lat gwarancji na swoje produkty. Szambo betonowe montaż Przed instalacją trzeba zapoznać się z przepisami określającymi minimalne odległości, jakie należy zachować przy montażu szamba. Chodzi o bliskość studni, okien, drogi oraz granicy z sąsiadującą posesją. Warto też pamiętać, że korzenie drzew mogą uszkodzić ściany szamba, dlatego nie zaleca się instalacji blisko nich.

Jeśli na danym terenie nie ma sieci kanalizacyjnej i nie planuje się jej instalacji w najbliższym czasie, przy domach jednorodzinnych można postawić zbiorniki (szamba) na nieczystości ciekłe. W tym przypadku również istnieją pewne zastrzeżenia. Odległość wylotów wentylacji oraz pokryw zbiornika powinna wynosić:

– 5 metrów – od drzwi zewnętrznych i okien do pomieszczeń w domu (pokoi i kuchni);
– 2 metry – od drogi, ciągu pieszego lub granicy sąsiedniej działki (jeśli jednak na terenie obok znajdują się podobne urządzenia, szamba mogą być usytuowane w mniejszej odległości, pod warunkiem, że są zachowane wymagane odległości od pomieszczeń);

Oceń nasze usługi